Strážnické slavnosti 2014

Účinkování na Strážnických slavnostech je vždy milou povinností. Páteční pořad s názvem Nepatříme do sběru!  s podtitulem příběh o nerecyklovatelnosti folkloristy dává tušit, že hlavními aktéry pořadu jsou „vysloužilí folkloristi“.  Pořad byl nejen hezkou upomínkou na krásná taneční čísla účinkujících vysloužilců, ale díky nadsázce a legraci v druhé části pořadu i pobavením diváka a důkazem toho, že opravdu nepatříme do sběru.

Sobotní večer v amfiteátru Zahrada byl věnován výuce tanců. Pořad s názvem „Zatancujme si – Strážnicko“ pod autorským vedením Tatiany Pálenské, je novým formátem pořadu, na němž se aktivně podílí i diváci. Po ukázce regionálních tanců ze Strážnicka, v provedení souborů Věčně mladý Danaj a Petrovjan, se diváci mohli zapojit a zatancovat si přímo na jevišti.